Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 871, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 02.03.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av prevensjon til pasient med Leidenmutasjon

Dato for henvendelse: 02.03.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 871, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En kvinne ber om p-piller. Mor fikk dyp venetrombose under svangerskap. Koagulasjonsprøver viser at pasienten er heterozygot for faktor 5 Leiden mutasjonen. I veiledningen fra Hematologisk forskningslaboratorium, Ullevål universitetssykehus heter det da at slike kvinner ikke bør bruke p-piller som inneholder østrogen. Spørsmålet blir da hvordan det stiller seg med gestagenpreparater som Conludag®, Cerazette® eller Depo-Provera®?

SVAR: RELIS har ved tidligere anledninger svart på lignende spørsmål (1-3). Kort oppsummert har man antatt at det er østrogenkomponenten i kombinasjons p-piller som forbindes med økt risiko for tromboembolisk sykdom. Imidlertid kompliseres dette bildet av at kombinasjons p-piller med 3. generasjons gestagener (som desogestrel) har økt risiko for tromboembolisme sammenlignet med p-piller med eldre gestagener.

På bakgrunn av dette bør kvinner med Leidenmutasjon unngå kombinasjons p-piller og de bør også unngå minipiller med 3. generasjons gestagener, dvs Cerazette® (desogestrel). Minipiller med 2. generasjons gestagener anbefales, dette er Conludag® (noretisteron), Exlutona® (lynestrenol) og Microluton® (levonorgestrel).

Depo-Provera® (medroksyprogesteron) bør kun brukes dersom ikke annen prevensjon er egnet da dette preparatet har vist seg å redusere benmineraltettheten med mulig risiko for osteoporose (3).

Referanser