Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 940, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.06.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

S-adenosylmetionin og Sjøgrens syndrom

Dato for henvendelse: 03.06.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 940, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient med Sjøgrens syndrom ønsker å prøve s-adenosylmetionin. Lege ber om informasjon om dette.

SVAR: S-adenosylmetionin er en metyldonor som er involvert i syntesen av en rekke hormoner, neurotransmittere, nukleinsyrer, proteiner og fosfolipider. Det kan synes som det først og fremst er studert med tanke på antidepressiv effekt, men også ved andre tilstander som leversykdom, artritt, migrene og fibromyalgi (1-3).

Det er svært lite publisert hva angår bruk av s-adenosylmetionin ved Sjøgrens syndrom. En liten studie fra 1994 med 30 pasienter med fibromyalgi og/eller Sjøgrens syndrom viste at de 10 pasientene som kun hadde Sjøgrens syndrom ikke hadde noen signifikant bedring etter 4 uker med intramuskulære injeksjoner av s-adenosylmetionin 200 mg daglig (4). Vi har kun tilgang på sammendraget av denne artikkelen, men uansett er dette for tynt materiale til å kunne si noe om bruk hos denne pasientgruppen.

Referanse 1-4 sendes spørsmålsstiller.

Referanser
  1. 1. Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. Ademetionine. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (08.05.2005).
  2. 2. Chavez M. SAMe: S-Adenosylmethionine. Am J Health Syst Pharm 2000; 57(2): 119-23.
  3. 3. Lieber CS, Packer L. S-Adenosylmethionine: molecular, biological, and clinical aspects--an introduction. Am J Clin Nutr 2002 Nov;76(5):1148S-50S.
  4. 4. Iannielle A et al. S-adenosyl-L-methionine in Sjogren's syndrome and fibromyalgia. Curr Ther Res Clin Exp 1994; 55(6): 699. [abstract].