Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1159, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 06.04.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Påvirkning av sædkvalitet etter bruk av benzodiazepiner.

Dato for henvendelse: 06.04.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1159, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Et apotek har blitt kontaktet av en pasient med spørsmål om det er sett påvirkning av sædkvalitet etter bruk av benzodiazepiner, spesielt oxazepam (Sobril) og flunitrazepam (Flunipam).

SVAR: Vi har ikke funnet opplysninger om fosterskadelige/reproduksjonsskadelige effekter av benzodiazepiner. Databasen Medline har referanser til dyrestudier (rotter) der det er sett effekter på spermier etter doser på henholdsvis 0,5 mg/dyr, 40 mg/kg og 80 mg/kg i 2 uker eller mer, noe som er vesentlig mer enn humane doser.
Det ser ikke ut til å være publisert rapporter om påvirkning av humane spermier eller effekter på fostere/nyfødte barn der faren har brukt benzodiazepiner.

Referanser