Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1263, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 06.09.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sulfadiazin mot toksoplasmose

Dato for henvendelse: 06.09.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1263, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient ved en barneavdeling har fått forskrevet sulfadiazin mot toksoplasmoseinfeksjon. Behandlingen skal pågå i lengre tid. Apoteket har laget en mikstur av sulfadiazin ettersom trisulfamid ikke lenger kan skaffes. De er kjent med at det er en del bivirkninger knyttet til bruk av dette stoffet, og at tidligere anbefalinger gikk ut på at pasientene måtte bli meget godt hydrert. Apoteket ønsker derfor nærmere opplysninger om bruk av sulfadiazin til spebarn.

SVAR: Barn som fødes med toksoplasmoseinfeksjon vil ofte utvikle øyen- og nevrologiske sykdommer senere. Behandling av infeksjonen kan i stor grad redusere risikoen for slike skader (1,2).

Sulfadiazin er et korttidsvirkende sulfonamid. Det brukes blant annet i behandling av spebarn på mindre enn to måneder dersom de har medfødt toksoplasmose (3), men er ellers kontraindisert til denne aldersgruppen fordi stoffet konkurrerer med bilirubin om bindingssteder på plasmaalbumin og kan gi hyperbilirubinemi (4). Et generelt råd ved sulfadiazinbehandling er å drikke rikelig og kontakte lege ved tegn på blant annet hudreaksjoner, gulsott og feber (4). Behandlingen kan generelt gi krystalluri som bivirkning fordi stoffet er tungt løselig (3). I artiklene om toksoplasmosebehandling av nyfødte som vi har gjennomgått er ikke nyreproblemer eller hydrering kommentert, uten at det er grunnlag for å konkludere med at dette ikke kan være et problem. Hematologiske bivirkninger som anemi og neutropeni forekommer. Allergi og hudreaksjoner er også beskrevet (1).

En vanlig dose av sulfadiazin til nyfødte med toksoplasmose er 100 mg/kg/dag, fordelt på to (4,5) eller fire doser (6). Sulfadiazinbehandlingen kombineres med pyrimetamin og pasientene får også kalsiumfolinat for å redusere bivirkningene. Behandlingen varer i ca. et år. Behandlingsregimer med sulfadiazin/pyrimetamin/ kalsiumfolinat alternerende med spiramycin (5) eller kontinuerlig behandling med spiramycin som del av et behandlingsregime (1) er også beskrevet.

Referanser
  1. 1. Guerina NG et al. Neonatal screening and early treatment for congenital Toxoplasma Gondii infection. New Engl J Med 1994; 330 (26): 1858-63.
  2. 2. Roizen N et al. Neurologic and developmental outcome in treated congenital toxoplasmosis. Pediatrics 1995; 95 (1): 11-20.
  3. 3. Parfitt K, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 1999; 32nd ed.: 252-3.
  4. 4. Taketomo CK et al, editors. Pediatric Dosage Handbook 1997-98; 4th ed.: 688-9.
  5. 5. Mandell GL et al, editors. Principles and Practice of Infectious diseases 1995; 4th ed.: 2468-9.
  6. 6. Drugdex, Drug Evaluations. Sulfadiazine. Micromedex database vol. 101: 09/98.