Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1350, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 11.11.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Systemisk vaskulitt etter bruk av metylfenidat og klomipramin

Dato for henvendelse: 11.11.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1350, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Et lege har henvendt seg til RELIS med spørsmål om systemisk vaskulitt kan være en bivirkning av medikamentene Ritalin ® (metylfenidat) og/eller Anafranil ® (klomipramin) som en pasient bruker mot narkolepsi. Pasienten er nå innlagt med symptomer på Wegeners granulomatose (granulomatøs vaskulitt). Pasienten bruker ingen andre legemidler.

SVAR: Vaskulitt er en betennelse, vanligvis i små arterier; og er oftest en hypersensitivitetsreaksjon. Symptomene kan være småblødninger og elveblestlignende utslett, men systemiske reaksjoner med påvirkning av indre organer kan også forekomme (1).

Tricykliske antidepressiva (TCA) kan gi opphav til allergiske reaksjoner (2a). Kutan vaskulitt er beskrevet som en sjelden bivirkning av TCA (3). Hudutslett er angitt som en bivirkning i preparatomtalen av metylfenidat uten at årsaken er nærmere omtalt (2b).

Vi har ikke funnet at tilstanden Wegeners granulomatose er rapportert som en legemiddelmiddelbivirkning for verken klomipramin eller metylfenidat. Ettersom klomipramin kan forårsake kutan vaskulitt, kan vi ikke utelukke at pasientens symptomer kan relateres til legemiddelbruken. Det kan imidlertid heller ikke utelukkes at tilstanden skyldes andre årsaker.
Dersom det er mistanke om at dette er en legemiddelbivirkning, bør det sendes melding til Statens legemiddelkontroll.

Ved senere kontakt med legen har vi fått opplyst at pasienten ble utskevet etter en vellykket behandling og at ingen av medikamentene ble seponert.

Referanser
  1. 1. Speight TM, Holdford NHG, editors. Avery's Drug Treatment 1997; 4th ed.: 673, 1107.
  2. 2. Felleskatalog 1999: 66-9(a), 1280-1(b).
  3. 3. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 1996; 13th ed.: 43-51.