Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1540, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 24.07.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melkeallergi og Postafen tabletter.

Dato for henvendelse: 24.07.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1540, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En far med et barn på 3-4 år er på apoteket for å få Postafen tabletter. Tablettene inneholder laktose, og han er i tvil om barnet kan ta dem. Barnet har melkeallergi og får Nutramigen.

SVAR: Det bør klargjøres hva som menes med melkeallergi. Dersom det dreier seg om en reell allergi for kumelk, gjelder dette sannsynligvis allergi mot melkeprotein og ikke mot laktose (1).
Dersom barnet har laktoseintoleranse, som enkelte også kaller for melkeallergi, er evnen til å spalte laktose til absorberbare sukkere i tarmen, redusert. Personer med laktoseintoleranse vil ikke nødvendigvis reagere på de relativt små laktosemengdene som inngår i tabletter, men det er forskjell på hvor mye som tåles. Mange personer med laktoseintoleranse kan tåle en laktoseredusert kost (1,2).
Pasienter med galaktosemi må imidlertid unngå alt inntak av laktose. Dette er en relativt liten gruppe, og pasientene vil selv være klar over dette (3).

Referanser
  1. 1. Birketvedt K, Bueso AEK. Når "bare litt" er alt for mye. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 1999: 20.
  2. 2. RELIS database 1999; sp. nr. 1285, RELIS Sør.
  3. 3. Klinisk ernæringsfysiolog, Rikshospitalet, pers. medd. 24. juli 2000.