Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1544, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 13.12.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Salvie og graviditet

Dato for henvendelse: 13.12.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1544, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: En kvinne som ammer sitt 1 ½ år gamle barn, er gravid på nytt og ønsker å slutte og amme. Hun har kontaktet ekspertise innen ammeveiledning med spørsmål om det finnes en urt som hun kan bruke for å redusere melkemengden.
Eksperten har veiledet om vanlige tiltak for avvenning, men også svart at salvie reduserer melkeproduksjonen. Hun er imidlertid usikker på om denne kvinnen kan bruke salvie fordi hun er gravid, og har kontaktet RELIS med spørsmål om dette.

SVAR: Flere kilder angir at salvie er kontraindisert under graviditet (1,2). Tradisjonelt er salvie ansett som et abortmiddel og et middel som påvirker menstruasjonssyklusen. Den flyktige oljen i salvie inneholder en høy andel av alfa- og beta-thujoner som er kjent for å framkalle abort og indusere menstruasjon (1).

Vi vil på bakgrunn av dette fraråde at den gravide kvinnen bruker salvie for å redusere produksjonen av morsmelk, men heller følger de andre rådene for avvenning som hun allerede har fått.

Referanser
  1. 1. Newell CA et al, editors. Herbal Medicines 1996;1st ed.: 232.
  2. 2. PDR (Physicians' Desk Reference) for Herbal Medicines (USA) 1998: 1113.