Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1595, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 27.03.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Immunmodulerende middel mot kjønnsvorter

Dato for henvendelse: 27.03.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1595, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient trenger behandling mot kjønnsvorter, og legen mener å ha hørt om et nytt, immunmodulerende middel til systemisk bruk (tabletter eller injeksjon). Pasienten mener at hun tidligere har fått et slikt preparat parenteralt i utlandet. Legen ønsker nærmere opplysninger om dette.

SVAR: Det er relativt nylig registrert et preparat i Norge til behandling av eksterne genitale og perianale vorter. Dette er en krem, Aldara (imiquimod), som skal forsterke immunresponsen mot virus.

Vi har ikke funnet opplysninger om noe systemisk legemiddel som er godkjent til behandling av kjønnsvorter. Det er gjort forsøk med forskjellige immunmodulerende midler, blant annet interferoner som har vært gitt både lokalt og parenteralt (1). Det er mulig at det er slik behandling pasienten har fått i utlandet. Erfaringene ser ut til å være at lokal behandling med interferon krem ikke har særlig effekt, men at injeksjoner direkte i lesjonene og systemisk behandling gir bedre resultater. Etter det vi kan se, er ikke materialet særlig stort. Antallet pasienter som ble kvitt vortene umiddelbart etter systemisk behandling har variert fra 7-82% i de studiene som er gjort. Om lag fjerdeparten av pasientene fikk tilbakefall. Mange av pasientene avsluttet behandlingen på grunn av bivirkninger, og flere måtte redusere dosen.

Referanser
  1. 1. Beutner KR, Ferenczy A. Therapeutic approaches to genital warts. Am J Med 1997; 102 (5A Suppl): 28-37.