Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1642, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 27.04.2001

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

SSRI-preparater og munntørrhet

Dato for henvendelse: 27.04.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1642, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Farmasøyt har fått spørsmål fra lege om hvilket antidepressivum (SSRI) som gir minst munntørrhet. Pasienten har nemlig Sjøgrens syndrom.

SVAR: Et tilsvarende spørsmål er utredet av RELIS tidligere (1).
Selektive serotonin reopptakshemmere kan gi bivirkninger som skyldes påvirkning av det autonome nervesystem, som tørr munn og svetting. Dette er en gruppeeffekt (2), og vi har ikke funnet sikre opplysninger om det er forskjeller innen gruppen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1996; spm.nr. 727, RELIS Sør.
  2. 2. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 70.