Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1686, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 31.07.2001

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anabole steroider og hepatitt

Dato for henvendelse: 31.07.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1686, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient er blitt innlagt på medisinsk avdeling med hepatitt (foreløpig ikke serologisvar). Han har brukt ulike anabole steroider: Clemetrol, Dianol, Minestrol, Cystanon og Deca-durabol (nandrolon).
Legen ønsker opplysninger om noen av disse midlene kan forårsake hepatitt eller andre leverbivirkninger.

SVAR: Hepatotoksisitet er kjent bivirkning ved bruk av anabole steroider. Bivirkningen kan variere i alvorlighetsgrad fra lette endringer i leverfunksjonsprøver til større affeksjon med kolestatisk ikterus. Utvikling av hepatokarsinomer etter langvarig bruk av anabole steroider forekommer, men er uhyre sjelden (1).

Leverbivirkninger er spesielt hyppig sett ved bruk av 17alfa-substituerte forbindelser (metyltestosteron), men andre anabole steroider og androgener kan gi tilsvarende bivirkninger når de er brukt i tilstrekkelige doser, dvs doser over fysiologisk nivå. Tidlige skader på leverfunksjon kan være reversible, mens skader oppstått etter lengre tids bruk ikke er det. Eventuell reversibilitet er også avhengig av skadens natur (2).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2001: 741.
  2. 2. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 1472.