Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1943, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 17.10.2002

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Restylane og blodgiving

Dato for henvendelse: 17.10.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1943, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ved en blodbank ønsker opplysninger om Restylane. En blodgiver har fått dette preparatet injisert subkutant som kosmetisk behandling for å rette ut rynker, og man er usikre på om blodet kan benyttes.

SVAR: Restylane produseres av det svenske firmaet Q-med og inneholder hyaluronsyre (1,2). Restylane er ikke godkjent som legemiddel, og benyttes i hudpleie.

Hyaluronsyre (natriumhyaluronat, hyaluronan) er et biologisk stoff, et glykosaminoglykan. Det finnes endogent hos dyr og mennesker i identisk form. Medisinsk brukes stoffet i behandling av mild til moderat kneleddsartrose og øyesykdommer. Stoffet ekstraheres da fra hanekammer eller ved fermenteringsprosesser fra streptokokker (3,4). Restylane skal være fremstilt fra streptokokker, og det er rapportert langtidskomplikasjoner blant annet i form av abcesser etter behandling med produktet (5). Ved litteratursøk i Medline har vi funnet opplysninger om at det er funnet forurensninger i Restylane, blant annet proteiner. Registrerte legemidler som inneholder hyaluronsyre skal være renere og derfor ha høyere sikkerhetsmargin (6).

Ifølge spørsmålsstiller sier retningslinjene for Blodbankene at personer som har brukt eller bruker produkter laget fra biologisk materiale ikke kan være blodgivere på grunn av risiko for at produktene skal være forurenset med infeksiøse agens. Hans konklusjon er derfor at pasienter som har fått kosmetisk behandling med Restylane ikke kan benyttes som blodgivere.

Referanser
  1. 1. Drugdex® System. Drug Evaluations. Restylane. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 114 expires 12/2002.
  2. 2. www.q-med.com, 17. oktober 2002.
  3. 3. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2002; 33rd ed.: 1620.
  4. 4. FASS Läkemedel i Sverige 2002: 695.
  5. 5. Shafir R et al. Long-term complications of facial injections with Restylane (injectable hyaluronic acid). Plastic and Reconstructive Surgery 2000;106 (3): 1215-6.
  6. 6. Medline database (titler og abstracts), 17. oktober 2002.