Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2334, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 14.06.2004

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Innholdsstoffer i Avonil og Phlexy

Dato for henvendelse: 14.06.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2334, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kunde har spurt på et apotek hva Avonil og Phlexy kapsler består av. Kunden har funnet disse produktene på Mattilsynets hjemmeside, og er allergisk overfor en rekke stoffer.

SVAR: Både Avonil og Phlexy står på listen over næringsmidler til spesielle medisinske formål (1). Ut fra produsentenes produktomtaler brukes begge i dietten hos pasienter med fenylketonuri (Føllings sykdom). Begge produktene inneholder en rekke aminosyrer, vitaminer og mineraler (2,3).

Referanser