Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2335, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 14.06.2004

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Opplysninger om CARAC

Dato for henvendelse: 14.06.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2335, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kunde har henvendt seg til et apotek med spørsmål om hva CARAC 0,5% inneholder (har fått en amerikansk resept på dette). Produktet har en forbedrende effekt på precancer i huden.

SVAR: Carac krem 0,5% inneholder fluorouracil (1). I USA er preparatet godkjent til behandling av solar eller aktinisk keratose, en premalign tilstand som er indusert av ultrafiolett lys.

Referanser
  1. 1. Physicians Desk Reference (PDR) 2004; 58th ed.: 1187-8.