Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2373, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 11.08.2004

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Skifte fra p-sprøyte til p-piller

Dato for henvendelse: 11.08.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2373, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne skal skifte fra Depo-Provera (medroksyprogesteron) p-sprøyte til Yasmin (etinyløstradiol og drospirenon) p-piller. Det er nå gått nesten tre måneder siden siste injeksjon med Depo-Provera ble gitt, og spørsmålet er når hun skal starte opp med p-pillene.

SVAR: Ifølge Metodebok fra Klinikk for seksuell opplysning (1) kan kvinner som ønsker å skifte fra p-sprøyte til p-piller begynne med pillene mellom to og tre måneder etter siste sprøyte. Hun er da beskyttet hele tiden.

Etter avsluttet behandling med Depo-Provera vil perioden med amenoré og infertilitet opprettholdes i gjennomsnitt 10 måneder (alt fra 4 til 31 måneder er observert, uavhengig av behandlingsvarigheten) pga. preparatets depoteffekt (2).

Referanser
  1. 1. Nortvedt L (red.). Klinikk for seksuell opplysning: Metodebok 2000: 23.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Depo-Provera. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 5. januar 2004).