Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2422, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 30.09.2004

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Opplysninger om cevimeline og bethanechol

Dato for henvendelse: 30.09.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2422, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient med nedsatt spyttsekresjon etter skade ved operasjon har forsøkt forskjellig behandling mot munntørrhet uten tilstrekkelig effekt. Som alternativ medikamentell behandling har han selv funnet frem til aktuelle virkestoff som cevimeline og bethanechol, og ønsker opplysninger om slike preparater er registrert. Det kan bli aktuelt å søke registreringsfritak. Bethanechol skal tidligere ha vært markedsført av MSD under navnet Urocholine.

SVAR: Cevimeline er en selektiv M1 muskarinagonist som er brukt til behandling av munntørrhet hos pasienter med Sjøgren's syndrom (1,2). Legemidlet er registert i USA under navnet Evoxac og markedsført av SnowBrand Pharmaceuticals (3). Europeiske legemiddelmyndigheter avslo registrering i 2001 på grunn av manglende dokumentasjon om effekt og sikkerhet (4).

Bethanechol har også muskarineffekt (1,2), og er registrert i flere europeiske land til bruk blant annet ved urinretensjon, og tarmatoni og -retensjon. Munntørrhet eller manglende spyttsekresjon er ikke nevnt som indikasjon (1).

Spesialist i revmatologi kan ha kjennskap til denne type medikamenter fra behandling av pasienter med Sjøgrens syndrom. For forskrivining av legemidler som ikke er registert i Norge kreves søknad om registreringsfritak med godkjennelse fra Statens legemiddelverk.

Legemiddelgrossist opplyser at Evoxac (cevimelin) og Urocholine (bethanechol) med stor sannsynlighet kan skaffes etter søknad om registreringsfritak, men leveringstid er ikke avklart. Et pilokarpinpreparat på registreringsfritak som brukes til pasienter med munntørrhet på grunn av Sjøgrens syndrom, Salagen 5 mg 100 tabletter, lagerføres av grossisten (5).

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2002; 33rd ed.: 1416, 1415-6.
  2. 2. RELIS database 2001; sp.nr. 31, RELIS Øst. www.relis.no
  3. 3. Food and Drug Administration (FDA) (USA). Drug information. Cevimeline. http://www.fda.gov/cder/, søk 30 september 2004.
  4. 4. European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Cevimeline. http://www.emea.eu.int/pdfs/human/opinion/220300en.pdf , søk 30. september 2004.
  5. 5. Spesialbestillinger, NMD Grossisthandel AS, pers.medd. 1. oktober 2004.