Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 25, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 27.02.1995

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Biotin ved uncombable hair syndrome

Dato for henvendelse: 27.02.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 25, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ved en hudavdeling har to pasienter som lider av uncombable hair syndrome. Han har sett beskrevet i litteraturen at pasientene kan behandles med oralt biotin, og vil derfor vite om noe slikt preparat er tilgjengelig, eventuelt om det kan produseres. Apoteket har bedt RELIS undersøke dette.

SVAR: Det finnes perorale biotinpreparater på markedet i utlandet (1), bl.a. Biodermatin (Italia) og Biotina (Australia). Det skulle også være mulig å få tak i råstoffet og produsere kapsler. Spørsmålet er henvist videre til galenisk avdeling, Rikshospitalets apotek, for å få vurdert mulighetene for egenproduksjon nærmere.

Referanser
  1. 1. Micromedex database Martindale: The Extra Pharmacopoeia 1995