Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 261, RELIS Sør

Publisert: 30.08.1995

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av EDTA øyedråper

Dato for henvendelse: 30.08.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 261, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: En sykehusfarmasøyt er kontaktet av lege ved en øyeavdeling. Legen ønsker informasjon om EDTA-øyedråper, spesielt indikasjon(er) ved øyebehandling, styrke og dosering.

SVAR: EDTA-øyedråper brukes ved behandling av etsninger og kalkavleiringer i hornhinne og konjunktiva. Natriumedetat virker ved å fjerne endogent eller eksogent kalsium fra hornhinneepitel og de ytre lagene av stroma (1). Det er beskrevet brukt både ved akutte og kroniske skader.
EDTA betegnes på forskjellige måter i litteraturen: natriumedetat, dinatrium edetat, disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, mm.

1) Akuttbehandling
Ved behandling av kalkskader skal øynene skylles med natriumklorid 9 mg/ml i flere timer etterat kalkkornene er fjernet. Natriumedetat 3,7 mg/ml (0,37%) øyedråper kan gis de første dagene for å løse opp eventuelle kalkrester. Doseringen er 1 dråpe 4-6 ganger daglig (2).
EDTA-øyedråper er registrert i Danmark i en styrke på 2,5%. Øyedråpene anvendes som adjuvans ved behandling av kalketsninger i hornhinnen, og behandlingsprosedyre er beskrevet (3). Produsent er Nycomed DAK.

2) Annen behandling
EDTA er også brukt ved avleiringer av endogent kalsium i hornhinnen (1,2).
Ved behandling av båndformig keratopati angir Norsk legemiddelhåndbok at nylaget natriumedetat 17,5 mg/ml (1,75%) kan inngå i øyelegers behandling av kalknedslag. Applikasjonstiden er 2-5 minutter etterfulgt av skylling med sterilt, fysiologisk saltvann (2).
Micromedex angir at man på denne indikasjonen kan bruke en dinatriumedetatoppløsning med styrke 0,01-0,05 M (0,37-1,86%) og beskriver en prosedyre for behandlingen (4). En annen kilde beskriver bruk av en 0,35% løsning av dinatriumedetat ved mildere former for kalkavleiringer og en 1,85% løsning ved mer uttalte avleiringer, og angir en prosedyre for dette (1).

EDTA-øyedråper er også omtalt i behandling av hemokromatose, men litteratur er foreløpig ikke hentet inn.

Referanser
  1. 1. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 1995: 2086-7.
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1994-95: 352,360.
  3. 3. Lægemiddelkataloget. Danmark 1995: 763.
  4. 4. Drugdex, Drug Consults. Disodium edetate therapy of corneal calcifications. Micromedex database 1974-95; vol. 85.