Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2620, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 22.06.2005

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ciprofloksacin og graviditet

Dato for henvendelse: 22.06.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2620, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne som har fått ciprofloksacin viste seg etterpå å være gravid i 3.-4. uke da behandlingen ble gitt. Siste menstruasjon startet 5. mai og behandlingen ble startet 31. mai (5 dagers kur).
Legen ønsker opplysninger om eventuell risiko.

SVAR: Generelt gjelder at risikoen ved medikamentell behandling av gravide er størst i de tre første ukene av fosterutviklingen, spesielt fra 3. til 11. uke (dvs. fra 5. til 13. uke etter begynnelsen av siste menstruasjon). Den aktuelle pasienten var omtrent 4,5 uker gravid da behandlingen med ciprofloksacin startet, regnet fra dato for siste menstruasjon, og således i forkant av denne perioden.

Erfaring med bruk av ciprofloksacin og andre fluorokinoloner hos gravide er noe begrenset, men bruk av ciprofloksacin under graviditet synes ikke å være assosiert med økt risiko for misdannelser. Barn med defekter født av mødre som har brukt ciprofloksacin har ikke vist noe mønster i type defekt, noe som taler for at det ikke er en sammenheng. Studier på mus, rotter og kaniner har heller ikke vist embryotoksiske eller teratogene skader. Fluorokinolon-indusert føtal skade på leddbånd og derav følgende artropatier er vist hos foster og nyfødte hos flere dyreslag, men er en bekymring som imidlertid ikke deles av Briggs og medarbeidere (1-4).
I det svenske Medicinska Födelseregistret finnes 946 barn hvis mødre hadde brukt fluorokinolonpreparat i tidlig graviditet. 30 (3,2%) av barna hadde en misdannelse, noe som tilsvarer frekvensen i normalbefolkningen. Defektene var av forskjellige typer. Blant disse mødrene hadde 135 kvinner brukt ciprofloksacin, og fire av deres barn hadde misdannelse, hvorav ett tilfelle av ekstremitetsreduksjon, ett tilfelle av kombinert uspesifisert hjertefeil og pes equinovarus og to tilfeller av hydronefrose (5).

Bruk av ciprofloksacin i tidlig graviditet utgjør alene ikke indikasjon for provosert abort (3,5).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 3223, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2004; spm.nr. 542, RELIS Øst. (www.relis.no)
  3. 3. RELIS database 2003; spm.nr. 568, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. Briggs GG et al, editors. Drugs in Pregnancy and Lactation. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk 2002; 6th ed.: 267-71.
  5. 5. Källén B, Källén K. Läkemedel och fosterskador: Ciprofloxacin (publisert 1 juli 2004). www.janusinfo.se , søk 22. juni 2005.