Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2883, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 01.02.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Cozaar (losartan) og redusert sædkvalitet

Dato for henvendelse: 01.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2883, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Lege har en pasient som bruker Cozaar og som nå har fått påvist redusert sædkvalitet. Er det kjent at medikamentet kan påvirke sædkvaliteten ?

SVAR: Losartan (Cozaar) medierer blodtrykkssenkende effekt via selektiv hemming av angiotensin II type 1 (AT1) reseptorer. Det er lite dokumentasjon om effekt av losartan på mannlige reproduksjonsorganer og sædkvalitet i klinisk sammenheng. Studier har vist at angiotensin II produseres lokalt i mannens reproduksjonsorganer, og at AT1 reseptorer finnes i epididymis (hvor spermiemodning foregår), testikkel, prostata og spermie (1,2,3). Fysiologiske funksjoner av lokalprodusert angiotensin II på spermieproduksjon og modning er ikke fullstendig klarlagt. Dyreforsøk har vist at hannmus som mangler funksjonell ACE (angiotensin converting enzyme) har redusert fertilitet til tross for normalt utviklede testikler, spermier og tilsynelatende upåvirket spermiebevegelse (1,2,4).

In vitro studier har vist at angiotensin II kan påvirke spermiebevegelser og acrosomal reaksjon (1,2,5,6). Både spermiens hode og hale har AT1 reseptorer. Angiotensin II stimulerer spermienes bevegelse, og nærvær av AT1 reseptor antagonist, losartan, hemmer spermiens bevegelighet. Også acrosomal reaksjon (frigjøring av enzymene som letter inntrengingen av spermiekjerne inn i eggcellen) hemmes av losartan (1,2,6).

Det foreligger ikke klinisk dokumentasjon for at losartan kan redusere sædkvalitet, men i teorien kan losartan påvirke sædkvaliteten via hemming av AT1 reseptorer i spermiene og evt. i andre reproduksjonsorganer. Denne virkningen forutsetter at losartan kan passere blod-testis barrieren. Dyreforsøk har vist at losartan kan passere blod-hjerne barrieren og påvirke renin-angiotensin system i sentralnervesystemet (7). Passasje av losartan til testis kan derfor ikke utelukkes.

Referanser
  1. 1. Vinson GP et al. Tissue renin-angiotensin systems and reproduction. Human Reproduction 1997; 12(4): 651-62.
  2. 2. Leung PS, Sernia C. The renin-angiotensin system and male reproduction: new functions for old hormones. Journal of Molecular Endocrinology 2003; 30: 263-70.
  3. 3. Speth RC et al. Angiotensin II: a reproductive hormone too? Regulatory Peptides 1999; 79: 25-40.
  4. 4. Franke FE et al. Angiotensin I-converting enzyme and potential substrates in human testis and testicular tumours. APMIS 2003; 111: 234-44.
  5. 5. Vinson GP et al. Angiotensin II stimulates sperm motility. Regulatory Peptides 1996; 67: 131-5.
  6. 6. Fraser LR, Osiguwa OO. Human sperm responses to calcitonin, angiotensin II and fertilization-promoting peptide in prepared semen samples from normal donors and infertility patients. Human Reproduction 2004; 19 (3): 596-606.
  7. 7. Pediconi D et al. Effects of Losartan and Irbesartan administration on brain angiotensinogen mRNA levels. Eur J Pharmacol 2005; 528: 79-87.