Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2909, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 31.03.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Opplysninger om Urocit-K

Dato for henvendelse: 31.03.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2909, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ønsker opplysninger om Urositt eller Urocitt m/K som brukes hos pasienter med renal tubulær acidose med uttalt hypokalemi. Hva heter produsenten og hvilke pakningsstørrelser finnes.


SVAR: I en oversikt over preparater på godkjenningsfritak (1) finnes opplysninger om Urocit-K tabletter, som vi antar er medikamentet det spørres om. Preparatet som ikke er registrert i Norge inneholder 1080 mg kalium-citrat pr tablett. Det finnes pakninger à 100 tabletter (2). Produsenten er "Orphan", et australsk firma (3,4).

Urocit-K (varenummer 236133) kan skaffes fra apotek etter godkjent søknad for forskrivning av legemiddel uten markedsføringstillatelse. Vi har så langt ikke undersøkt med legemiddelgrossist om preparatet finnes på lager i Norge.

Referanser
  1. 1. Legemiddelsiden. http://www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=167&ReportID=63, søk 31.mars 2006.
  2. 2. Legemiddelsiden. Urocit-K. http://www.legemiddelsiden.no/default.aspx?RepID=49&pageid=179&IOID=5330, søk 31. mars 2006.
  3. 3. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2005; 34th ed.:2361-2, 2427, 1223.
  4. 4. Orphan. http://www.orphan.com.au/Ur_publicMenu.htm