Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3057, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 29.09.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Opplysninger om sarpogrelat hydroklorid

Dato for henvendelse: 29.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3057, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ønsker mer informasjon om sarpogrelat hydroklorid - en 5-hydroxytryptamine 2A antagonist. Medikamentet har vist effekt på hud ved graft versus host disease (GVHD). GVDH likner mye på sklerodermi hvor det finnes få medikamenter å tilby.

SVAR: Det finnes lite opplysninger om sarpogrelat hydroklorid i tilgjengelig oppslagsverk, relevante databaser og ved søk på internett.

Sarpogrelat hydroklorid er registrert som Anplag i Japan (Mitsubishi Pharmaceuticals). Stoffet, en 5-HT2A reseptorantagonist, har vært benyttet som platehemmer ved tromboemboliske sykdommer. Angitt peroral dosering til pasienter med okklusiv arteriesykdom er 100 mg sarpogrelat hydroklorid 3 ganger daglig (1).

Det er kun funnet publisert én kasuistikk der sarpogrelat hydroklorid viste en viss effekt på hudpigmentering hos en pasient med kronisk graft vs host disease (GVHD) (2). Artikkelen oversendes spørsmålsstiller for nærmere detaljer.

Sarpogrelat hydroklorid er også tidligere brukt til pasienter med Raynaud's sykdom og systemisk sklerodermi. Artikler om dette er så langt ikke innhentet.

Referanser
  1. 1. Sweetman S (Ed), Martindale: The complete drug reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, 2006. (6. oktober 2006).
  2. 2. Hayashi T, Morishita E et al. Effects of sarpogrelate hydrochloride in a patient with chronic graft-versus-host-disease: A case report. Am J Hematol 2006; 81(2): 121-3.