Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 3238, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 01.04.2007

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tyroksinbehandling til barn og søvnproblemer

Dato for henvendelse: 01.04.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 3238, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En helsesøster følger opp et barn på 4 måneder som har lavt stoffskifte. Dette ble oppdaget rett etter fødsel og barnet ble etter kort tid satt på tyroksin, først ganske høy dose, så gradvis nedtrapping ettersom verdiene sank. I følge mor har etter at hun startet med dette vært urolig og hatt søvnproblemer. Tidligere sovnet hun på trilletur i vogn, men det er blitt vanskeligere. Det er gjort flere tiltak innen søvnhygiene, uten tegn til bedring. Mor har spurt sykehuset om uro og søvnløshet kan komme av medisinen, men har fått beskjed om å snakke med helsesøster om søvnen. Helsesøster vet at uro kan være et symptom av tyroksin og lurer på om dette er sannsynlig at det er en sammenheng med barnets atferdsmønster. Barnet er 4 måneder, veier 6700 gram og får 25 mikrogram x 4 i uken og 50 mikrogram x 2 i uken. Tablettstyrken er på 50 mikrogram. Er det noe man kan gi henne for å motvirke dette, medisiner eller alternativ behandling?

SVAR: Hensikten med behandlingen er å øke serumkonsentrasjon av tyroksin (T4) til anbefalt verdi. Doseringen er individuell og styres etter måling av hormonkonsentrasjon (1).

Vi har undersøkt hva som er beskrevet av bivirkninger ved substitusjonsbehandling med tyroksin i studier av barn med medfødt lavt stoffskifte. Det er lagt mest vekt på å undersøke behandlingseffekt, spesielt intelligensutvikling, dosevalg og sikkerhet med tanke på funksjon senere i livet. Eventuell økt våkenhet og eventuelle søvnvansker er ikke kommentert, kanskje fordi de tolkes som uttrykk for normalisering. Vi har ingen spesielle råd utover en generell anbefaling om at barnet følger anbefalt dosering og det oppsatte kontrollprogrammet for tyroksinbehandlingen. Det er holdepunkter i litteraturen for at overdosering blant annet kan føre til søvnproblemer (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Thyroxin-Natrium. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 7. oktober 2002).
  2. 2. Clinical Pharmacology © 2007 database. Levothyroxine. Gold Standard Multimedia. www.cp.gsm.com (11. april 2007).