Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 394, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 18.12.1995

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melatonin ved søvnforstyrrelser

Dato for henvendelse: 18.12.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 394, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ønsker opplysninger om melatonin. Hva vet man om bruk av melatonin ved søvnforstyrrelser?

SVAR: Melatonin (N-acetyl-5-hydroxytryptamin) er et hormon som utskilles av epifysen.
Massemadia har omtalt melatonin som et middel med god effekt på forskjellige sykdommer/lidelser. For flere av de omtalte indikasjonene har vi ikke funnet beskrivelser eller dokumentasjon i medisinsk litteratur. Bruk av melatonin ved forskjellige søvnforstyrrelser, blant annet jet-lag, er imidlertid undersøkt i noen grad.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1995; sp. nr. 52, RELIS Vest.
  2. 2. RELIS database 1995; sp.nr. 8, RELIS Sør.
  3. 3. Melatonin mania. Newsweek, November 6th, 1995.
  4. 4. Petrie K et al. A double-blind trial of melatonin as a treatment for jet lag in international cabin crew. Abstract.
  5. 5. Garfinkel D et al. Improvement of sleep quality in elderly people by controlled-release melatonin. Lancet 1995; 346: 541-4.