Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 4058, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 22.04.2009

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom deksamfetamin og sertralin

Dato for henvendelse: 22.04.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 4058, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne behandles med deksamfetamin (Dexedrine) 10 mg 3 ganger daglig pluss eventuelt 7,5 mg på ettermiddagen. I tillegg har hun brukt sertralin (Zoloft) 175 mg daglig mot tvangstanker/tvangshandlinger, og denne behandlingen har hatt god effekt.
Etter at hun startet med deksamfetamin fikk hun hjertebank/pulsøkning, noe som er kjent bivirkning. Av annen behandler ble sertralindosen redusert til 50 mg daglig fordi man tenkte at det medikamentet kunne ha medvirket til bivirkningene.
Pasienten er nå henvist til DPS på grunn av tvangstanker/tvangshandlinger, og man mener hun trenger behandling med et SSRI. Legen spør derfor om det er interaksjoner mellom deksamfetamin og sertralin som han ikke kjenner til, eller om pasientens plager med hjertebank og pulsøkning kan relateres til sertralinbehandlingen i tillegg til å skyldes deksamfetamin.

SVAR: Søk i interaksjonsdatabaser har ikke funnet kjente farmakokinetiske interaksjoner mellom deksamfetamin og sertralin. Noe data tyder på at amfetaminer kan stimulere frigjøring av serotonin fra sentralnervesystemet. Dette kan i teorien øke risikoen for serotoninsyndrom ved samtidig bruk med SSRI (1,2). En kasuistikk beskriver tegn/symptomer lignende serotoninsyndrom (agitasjon, angst, tremor, frysninger og takykardi samt forskjellige nevromuskulære abnormaliteter) hos en 32 år gammel mann ved samtidig behandling av deksamfetamin og venlafaksin, pasienten fikk senere lignende symptomer med kombinasjonen deksamfetamin og citalopram (2).
Deksamfetamin har takykardi og palpitasjoner som en kjent vanlig bivirkning (3). For sertralin er det kommet spontane rapporter etter markedsføring på palpitasjoner og takykardi (4).

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology © 2009 database. Drug interaction report dextroamphetamin/sertralin. Gold Standard. http://www.clinicalpharmacology.com (22. april 2009).
  2. 2. Lexi-Comp Online database. Lexi-Interact. Interaction analysis: serotonin modulators/amphetamins. www.helsebiblioteket.no/ (22. april 2009).
  3. 3. Food and Drug Administration. Label information Dexedrine. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent 23. mai 2008)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zoloft. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. mai 2008).