Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 4314, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 19.11.2009

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Xylometazolin til et barn på 3-4 måneder

Dato for henvendelse: 19.11.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 4314, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Er det noe problem å gi Otrivin (1-10 år) til barn på 3-4 måneder en gang i døgnet ca. annenhvert døgn?

SVAR: Statens legemiddelverk anbefaler ikke bruk av slimhinneavsvellende midler hos barn under 2 år, men slike midler kan gis til barn under 2 år etter råd fra lege. I så fall bør det benyttes lavest mulige dose og saltvannsoppløsning bør være prøvd først (1). Mens Otrivin (xylometazolin) bare er godkjent brukt til barn over 2 år, er oksymetazolin (Rhinox) 0,1 mg/ml spray/dråper godkjent til barn ned til 4 uker (2). Etter vår vurdering vil derfor dette være et bedre alternativ enn xylometazolin. Doseringen av oksymetazolin til barn i alderen 4 uker-6 mnd. er 2 dråper (ca. 6 mikrogram) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke mer enn 4 ganger i døgnet. Vi antar at doseringsanvisningen angående måltid skyldes indikasjonen sugevansker hos nyfødte og spedbarn som følge av nasal obstruksjon. Oksymetazolin bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Nesespray og dråper mot nesetetthet anbefales ikke til barn under 2 år. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80295.aspx. Sist gjennomgått: 05.01.2009, første gang publisert: 19.11.2008
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Rhinox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 09. februar 2009).