Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 467, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 28.02.1996

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melatonin: Litteratur og anskaffelse

Dato for henvendelse: 28.02.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 467, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ønsker opplysninger om melatonin, spesielt med hensyn på prosedyre for forskrivning og anskaffelse. En av hans pasienter hadde sett det på TV og ville ha det.

SVAR: Det er gjort enkelte undersøkelser av bruk av melatonin ved søvnforstyrrelser og jet-lag, men ellers foreligger det få studier av effekt og bivirkninger (1). Preparatet må skaffes på registreringsfritak, fordi det er et hormon og derfor et legemiddel i henhold til norsk legemiddellovgivning. I USA er melatonin i salg som vanlig handelsvare.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1995; sp. nr. 394, RELIS Sør.