Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 469, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 29.02.1996

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Litteratur om melatonin

Dato for henvendelse: 29.02.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 469, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En farmasøyt ønsker litteratur om melatonin og opplysninger om hva det brukes for.

SVAR: Melatonin (N-acetyl-5-hydroxytryptamin) er et hormon som utskilles av epifysen.
Massemedia har omtalt melatonin som et middel med god effekt på forskjellige sykdommer/lidelser og RELIS har tidligere mottatt flere henvendelser om dette (1-3). For flere av de omtalte indikasjonene har vi ikke funnet beskrivelser eller dokumentasjon i medisinsk litteratur. Bruk av melatonin ved forskjellige søvnforstyrrelser, blant annet jet-lag, er imidlertid undersøkt i noen grad (4,5).

Referanser
  1. 1. RELIS database 1995; sp. nr. 52, RELIS Vest.
  2. 2. RELIS database 1995; sp. nr. 8, RELIS Sør.
  3. 3. RELIS database 1996; sp. nr. 464, RELIS Sør.
  4. 4. Petrie K et al. A double-blind trial of melatonin as a treatment for jet lag in international cabin crew (abstract). Biol Psych 1993; 33 (7): 526-30.
  5. 5. Garfinkel D et al. Improvement of sleep quality in elderly people by controlled-release melatonin. Lancet 1995; 346: 541-4.