Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 743, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 26.02.1997

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av teofyllin til premature/nyfødte

Dato for henvendelse: 26.02.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 743, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Hva er doseringsanbefalingene for teofyllin til premature/nyfødte? Hva vet man om variabilitet, prediktabilitet og farmakokinetikk? En lege ved et regionsykehus er interessert i litteratur omkring dette.

SVAR: Det er publisert flere arbeider som omhandler teofyllinbehandling av premature spebarn med apné, og som blant annet omtaler disse problemstillingene (1-12)

Referanser
 1. 1. Lee TC et al. Theophylline population pharmacokinetics from routine monitoring data in very premature infants with apnoea. Br J Clin Pharmacol 1996; 41 (3): 191-200.
 2. 2. Gilman JT, Gal P. Inadequacy of FDA dosing guidelines for theophylline use in neonates. DICP 1986; 20 (6): 481-4.
 3. 3. Peliowski A, Finer NN. A blinded, randomized, placebo-controlled trial to compare theophylline and doxapram for the treatment of apnea of prematurity. J Pediatr 1990; 116 (4): 648-53.
 4. 4. Moore ES et al. The population pharmacokinetics of theophylline in neonates and young infants. J Pharmacokinet Biopharm 1989; 17 (1): 47-66.
 5. 5. Martin ES III The population pharmacokinetics of theophylline during the early postnatal period. J Pharmacokinet Biopharm 1991; 19 (suppl. 3): 59s-77s.
 6. 6. Lagercrantz H. What does the preterm infant breathe for? Controversies on apnea of prematurity. Acta Paediatr Int J Paediatr 1992; 81 (10): 733-6.
 7. 7. Scanlon JEM et al. Caffeine or theophylline for neonatal apnoea? Arch Dis Child 1992; 67 (suppl.4): 425-8.
 8. 8. Skopnik H et al. Neonatal theophylline intoxication: Pharmacokinetics and clinical evaluation. Eur J Pediatr 1992; 151 (3): 221-4.
 9. 9. Hogue SL, Phelps SJ. Evaluation of three theophylline dosing equations for use in infants up to one year of age. J Pediatr 1993; 123 (4): 651-6.
 10. 10. Lagercrantz H. Improved understanding of respiratory control - Implications for the treatment of apnoea. Eur J Pediatr 1995; 154 (suppl.3): S10-2.
 11. 11. Bhatt-Mehta V et al. Accuracy and reliability of dosing equations to individualize theophylline treatment. Pharmacotherapy 1995; 15 (2): 246-50.
 12. 12. Yaffe SJ, Aranda JV. Pediatric Pharmacology. Therapeutic Principles in Practice 1992; 2nd ed.: 195-7.