Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 761, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 03.11.1997

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Oppvekst av E.coli etter behandling med filgrastim

Dato for henvendelse: 03.11.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 761, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient med immunsvikt behandles med Neupogen (filgrastim). Pasientens tannlege har tatt bakterieprøver i munnhulen og funnet stor oppvekst av E. coli. Tannlegen ønsker opplysninger om bruken av filgrastim kan gi oppvekst av E. coli oralt.

SVAR: Friske individer har ofte små mengder tarmbakterier (inkl. E. coli) i munnhulen. Når individet blir eldre vil den normale bakterieflora forskyves i retning av et økt antall gramnegative staver slik som E. coli (1).

Kolonisering av mukøse overflater i gastrointestinaltraktus med E. coli forekommer forholdsvis ofte, men invasiv bakteremi er sjelden (2). I motsetning til friske individer som sjelden koloniseres av større mengder E. coli i munnhulen, vil personer med forandret fysiologi/nedsatt immunforsvar kunne få økt kolonisering av E. coli (1).

Filgrastim, en hematopoetisk vekstfaktor, brukes som profylakse mot infeksjoner ved tilstander med alvorlig nøytropeni hos pasienter med stor risiko for å utvikle infeksjon. Filgrastim er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk med E-coli som vertsorganisme (3). Preparatet er en steril injeksjonvæske. Produsenten av Neupogen oppgir at det er teoretisk umulig at E. coli smitte kan skyldes filgrastim, og at det er utenkelig at et medikament som gis subkutant, intravenøst eller intramuskulært kan gi utslag i munnhule først (4).

En større oppvekst av E. coli i munnhulen vil sannsynligvis skyldes pasientens nedsatte immunforsvar eller grunnsykdom heller enn bruken av Neupogen.

Referanser
  1. 1. Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet (UIO), pers. medd. 13. november 1997.
  2. 2. Mandell GL et al, editors. Principles and Practice of Infectious Diseases 1995; 4th. ed., vol 2: 1971.
  3. 3. Felleskatalog 1997/98: 929.
  4. 4. Roche Norge AS, 7. november 1997.