Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 885, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 18.05.1998

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

En lege har henvendt seg til et sykehusapotek med spørsmål om bruk av sinkacetat

Dato for henvendelse: 18.05.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 885, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege har henvendt seg til et sykehusapotek med spørsmål om bruk av sinkacetat ved Wilsons's sykdom (hepatolentikulær degenerasjon; gendefekt med feil i kroppens kobber-omsetning, kobber hoper seg opp). Bakgrunnen for spørsmålet er at man ønsker å bruke sinkacetat som en kompleksbinder av kobber, for å øke utskillelsen av metallet. Legen ønsker nærmere informasjon/litteratur om behandlingsprinsipper, dosering og eventuelle interaksjoner.

Sykehusapoteket har brakt spørsmålet videre til RELIS.

SVAR: Ved søk i internasjonale databaser har vi funnet flere artikler som omtaler bruk av sinkacetat i behandlingen av Wilson's sykdom (1,2,3,4). Slik behandling er også beskrevet i oppslagsverk (5,6).

Referanser
  1. 1. Brewer GJ. Practical recommendations and new therapies for Wilson's disease. Drugs 1995; 50 (2): 240-9.
  2. 2. Brewer GJ et al. Treatment of Wilson disease with ammonium tetrathiomolybdate. II. Initial therapy in 33 neurologically affected patients and follow-up with zinc therapy. Arch Neurol 1996; 53: 1017-25.
  3. 3. Brewer GJ et al. Treatment of Wilson's disease with zinc XIII: Therapy with zinc in presymptomatic patients from the time of diagnosis. J Lab Clin Med 1994; 123: 849-58.
  4. 4. Brewer GJ et al. Treatment of Wilson's disease with zinc XIV: Studies of the effect of zinc on lymphocyte function. J Lab Clin Med 1997; 129: 649-52.
  5. 5. Reynolds JEF, editor. Martindale. The Extra Pharmacopoeia 1996; 31st ed.: 992, 1768.
  6. 6. Fauci AS et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 1998; 14th ed, vol. 2: 2166-9.