Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10387, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.12.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Analyse av budesonid hos premature

Dato for henvendelse: 18.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10387, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Studier er utført på tidlig inhalasjon av budesonid hos premature for å forhindre bronkopulmonal dysplasi. Det er imidlertid uavklart om positiv effekt skyldes lokal eller systemisk effekt. En pediater spør om budesonid kan måles i serum og hos premature i lave nok verdier til at det gir meningsfylt informasjon? Og om man kan bruke små nok volum til at det kan gjøres hos premature?

SVAR: Det er ikke funnet laboratorier i Norge som tilbyr standard analyser av budesonid (1). Analyse av budesonid i Norge vil sannsynligvis måtte gjøres som et prosjekt, men antas teoretisk å la seg gjennomføre. Analyseinstrumenter i dag krever som regel meget små volum, slik at lite nok prøvevolum ikke bør være et problem. Om deteksjonsgrensen er en utfordring vil måtte avklares i et slikt prosjekt (2).

Analyser av budesonid ser ut å være kommersielt tilgjengelige i utlandet, f.eks. NMS Labs i USA, med minste prøvevolum 0,4 ml. Deteksjonsgrense er ikke oppgitt, men nettsiden nevner to budesonid-preparater som brukes systemisk og som kanskje indikerer at vanlig bruksområde for analysen gjelder systemisk bruk av budesonid (3).

Referanser
  1. 1. Farmakologiportalen http://www.farmakologiportalen.no/ Søk: 22. oktober 2015.
  2. 2. Overlege Klinisk farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, pers.medd. 22. oktober 2015.
  3. 3. NMS Labs, budesonide, serum/plasma test. http://www.nmslabs.com/tests/Budesonide--Serum-Plasma/0775SP (Sett: 22. oktober 2015)