Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10416, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.01.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Paracetamol (Pinex) ved amming

Dato for henvendelse: 07.01.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10416, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan man bruke Pinex mot menstruasjonssmerter når man fullammer?

Spørsmål fra sykepleier.

SVAR: Paracetamol (Pinex) kan brukes mot menstruasjonssmerter. Overgang til morsmelk er liten til moderat, og paracetamol er førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende.

Konklusjon
Paracetamol (Pinex) kan trygt brukes mot menstruasjonssmerter hos en kvinne som fullammer.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Paracetamol. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 5. januar 2016).