Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10776, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.05.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Albendazol ved tilbakevendende infeksjon med barnemark

Dato for henvendelse: 13.05.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10776, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege spør om informasjon om behandling med albendazol (Zentel) mot barnemark og om hele familien skal behandles. Det gjelder en familie med barn over barnehagealder, og som gjennom en lang periode har hatt en rekke residiv av barnemark.

SVAR: Spørsmålsstiller fikk oversendt lenker til informasjon om barnemark generelt og om albendazol spesielt (1-6).

Albendazol er uregistrert i Norge og må derfor skrives ut på registreringsfritak, men ellers ser vi ikke at det foreligger noen aktuelle restriksjoner i forskrivningen i dette tilfellet. Det påligger forskriver et særlig ansvar ved forskrivning av legemidler på registreringsfritak.

UpToDate har mer informasjon om albendazol og oppgir følgende for behandling av enterobiasis, barnemark (Enterobius vermicularis), pinworm på engelsk (1): Albendazol 400 mg gis oralt som engangsdose, gjentas etter 2 uker. For dosering til barn henvises det til voksendosering (2). Albendazol er registrert i USA, men ikke mot barnemark. Lenke til amerikansk informasjon om produktet og dosering ved andre markinfeksjoner ble oversendt spørsmålsstiller (3). Ikke heller i Storbritannia har albendazol indikasjon behandling av barnemark, men til andre markinfeksjoner oppgis doseringer til barn 2-17 år med 400 mg 1-3 ganger daglig avhengig av indikasjon (7).

Folkehelseinstituttet skriver generelt om barnemark for helsepersonell (4):
Barnemark, er den vanligste marken i Norge og finnes vanligvis hos små barn som får i seg markegg gjennom anus-finger-munn kontakt og via sengeklær i samme husstand. Mennesket er den eneste verten. Analkløe, særlig om natten, er vanligvis den eneste plagen. Egg og mark finnes vanligvis rundt analåpningen, og diagnosen stilles ved direkte mikroskopi av teip som trykkes mot analåpningen. Prøven bør tas noen timer etter sengetid eller om morgenen før toalettbesøk. Én negativ teipprøve utelukker ikke infeksjon. Hele husstanden bør behandles samtidig. Barn kan gå i barnehage etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn eller ansatte i en barnehage ved påvist tilfelle hos et barnehagebarn. Ved reinfeksjon bør andre forebyggende tiltak som klipping og skrubbing av negler, spesielt god hånd- og toaletthygiene, hyppig bytting av sengeklær og nøye vask av toalettramme og leker iverksettes (4).

Flere apotek har publikumsinformasjon om barnemark (5,6).

Referanser
  1. 1. Leder K, Weller PF. Enterobiasis (pinworm) and trichuriasis (whipworm) Version 21.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. desember 2015).
  2. 2. Albendazole. Version 102.0. Lexicomp in UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/
  3. 3. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Albenza. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Revidert: Juni 2015).
  4. 4. Folkehelseinstituttet. Marksykdommer - veileder for helsepersonell. Revidert: 7 juli 2014. http://www.fhi.no/artikler/?id=82819
  5. 5. Vitusapotek. Barnemark. https://www.vitusapotek.no/barnemark/a/A242
  6. 6. Apotek1. Småmark. https://www.apotek1.no/mage-tarm/smaamark
  7. 7. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children April 2016 (online). Albendazole http://www.helsebiblioteket.no/