Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10814, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.06.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Jernabsorpsjon og pankreatitt

Dato for henvendelse: 03.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10814, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasienten med kronisk alvorlig pankreatitt med utvikling av både eksokrin og endokrin svikt og diabetes type 1. Han har jernmangelanemi og jerntilskudd er anbefalt. Pasienten har oppfattet at han ikke kan ta jerntilskudd i tablettform/oralt fordi han ikke får opptak på grunn av pankreatitten. Det er imidlertid usikkert om sykehuset har anbefalt jerntilskudd i form av injeksjon. Jernmangelen er ikke så uttalt at den i seg tilsier injeksjonsbehandling. Er en pankreatitt/pankreassvikt av betydning for peroralt jernopptak? Henvendelse fra en allmennlege.

SVAR: Det er ikke funnet dokumentasjon som tilsier at pankreatitt eller pankreassvikt hemmer opptak av peroral jernbehandling. Pankreassvikt med redusert produksjon av enzymer som deltar i fordøyelsen av maten i tarmen kan føre til malabsorpsjonstilstander og underernæring (1). Jernmangel nevnes ikke spesielt i denne sammenheng.

Spørsmålsstillingen ble diskutert med overlege i klinisk biokjemi med spesialkompetanse innen jernbehandling (2). Konklusjonen er at hos enkelte pasienter med residiverende akutt og kronisk pankreatitt er jernabsorpsjon økt (av ukjent årsak) (3). Jern kan derfor gis peroralt ved pankreatitt og jernmangel. Legen kan eventuelt gjennomføre en enkel jernbelastningstest hos pasienten for å se om absorpsjonen er normal, nedsatt eller økt (2).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Pankreatitt, kronisk. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 30. september 2015).
  2. 2. Overlege. Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, pers.medd. 27. mai 2016.
  3. 3. Bernstein L, Herbert V. The role of pancreatic exocrine secretions in the absorption of vitamin B 12 and iron. Am J Clin Nutr 1973; 26(3): 340-6.