Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1112, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.09.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sjøgrens syndrom og pasientforening

Dato for henvendelse: 20.09.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1112, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Dokumentasjon om Sjøgrens syndrom og pasientforening for denne sykdommen ønskes.
Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Farmasøyten får tilsendt en oversiktsartikkel fra 1997 (1). Fra Norsk Revmatikerforbund kan man bestille temahefte om sykdommen. Det er ingen egen forening for sykdommen, men pasientene kan melde seg inn i Norsk Revmatikerforbund.

Referanser
  1. 1. Haga HJ et al. Sjøgrens syndrom. Nye synspunkter på diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2197-200.