Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11243, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.11.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Slimløsende legemidler til små barn

Dato for henvendelse: 22.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11243, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Slimløsende behandling til små barn – hva kan brukes og hva er dokumentert? Lege har mange små barn på kontoret der han ser behov for slimløsende behandling. Er kjent med at bromheksin (Bisolvon) er godkjent for bruk til barn under 2 år, men hva vet man egentlig om effekt og bivirkninger her? Hvor lenge kan behandlingen pågå? Er det andre alternativer?

SVAR: Det anbefales ikke å behandle barn med slimløsende legemidler. Dette er fordi effekten av mukolytika er lite dokumentert, det er kjente bivirkninger av behandlingen og lidelsen som behandles er selvbegrensende og ikke kritisk (1).

RELIS har tidligere kommentert dokumenterte og påståtte kliniske effekter av bromheksin og guaifenesin (Solvipect) (2). Bromheksin er assosiert med allergiske reaksjoner og har mangelfull effektdokumentasjon ved bruk som slimløsende legemiddel hos barn under 6 år. Derfor ba europeiske legemiddelmyndigheter i 2015 om at nytte/risiko forhold for bromheksin til barn under 6 år utredes (3). FDA i USA advarer mot bruk av hoste - og forkjølelsesmidler til barn under 2 år på grunn av risiko for alvorlige og potensielt livstruende bivirkninger (4).

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn støtter opp om ovennevnte anbefalinger om at slimløsende legemidler frarådes brukt til barn. De viser også til en brosjyre om råd ved hoste hos barn, utgitt av Apotekforeningen (5).

KONKLUSJON
Det er ikke anbefalt å behandle barn med slimløsende legemidler, fordi dokumentasjon på effekt er mangelfull og det er kjente alvorlige bivirkninger av behandlingen.

Referanser
  1. 1. Pappas DE. The common cold in children: Management and prevention. Version 35.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. november 2016).
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 7548, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Usikkerhet om positiv nytte/risiko ved bruk av bromheksin til barn under 6 år. www.legemidlertilbarn.no (Publisert: 28. januar 2015).
  4. 4. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Bruk av hoste - og forkjølelsesmidler til barn. www.legemidlertilbarn.no (Publisert: 08. desember 2015).
  5. 5. Apotekforeningen. Foreldrebrosjyre nr 14: Gode råd når barnet ditt hoster. http://www.apotek.no/fakta-og-ressurser/brosjyrer-og-b%C3%B8ker/gode-r%C3%A5d (Lest: 22. november 2016)