Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11570, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.03.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Anbefaling av guaifenesin til gravid

Dato for henvendelse: 21.03.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11570, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En gravid kvinne ble anbefalt guaifenesin (Solvipect) mot hoste på et apotek. Kvinnen kastet opp, ringte legevakt og fikk beskjed fra legen at hun ikke skulle bruke guaifenesin under graviditeten. I felleskatalogen og Nycomed sin nettside står det at guaifenesin ikke er anbefalt under graviditet. På RELIS står det derimot at guaifenesin trygt kan brukes under graviditet så lenge anbefalt dosering ikke overskrides. Produsenten ble kontaktet, og farmasøyten fikk opplyst at de skal endre produktinformasjonen angående bruk under graviditet. Hva skal man si til en kunde som får beskjed fra legen at guaifenesin ikke skal brukes under graviditet? Spørsmål fra farmasøyt.

SVAR: Ikke bruk felleskatalogen for informasjon om legemidler ved graviditet og amming
Felleskatalogen er en tilgjengelig informasjonskilde som er hyppig brukt av leger, farmasøyter og annet helsepersonell. Vi kan derfor anta at Felleskatalogen er mye brukt også for informasjon om bruk av legemidler ved graviditet og amming (1).

Legemiddeltekstene i Felleskatalogen skal være baserte på myndighetsgodkjente preparatomtaler (SPC), og produsentene er forpliktet til å ta med all viktig sikkerhetsinformasjon i Felleskatalogen. Når det gjelder bruk under graviditet og amming ønsker gjerne legemiddelprodusentene å være på den sikre siden. Derfor frarådes ofte slik bruk når det mangler kliniske studier på denne populasjonen, noe som er tilfelle for de fleste legemidler. På grunn av juridiske forhold og krav satt av myndighetene skal det mye til for at legemiddelprodusentene anbefaler legemiddelbruk i graviditet eller under amming (1).

Produsentnøytrale kilder, som for eksempel Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og RELIS, bør generelt foretrekkes ved rådgivning av gravide og ammende. Slike kilder gir råd basert på mengde og kvalitet av all tilgjengelig dokumentasjon, inkludert eventuelle studier, kasusrapporter og produsentens data om svangerskapseksponeringer (1).

Guaifenesin og graviditet
I produktomtalen til Solvipect står følgende under graviditet (2): "Det er ingen eller begrenset mengde data på bruk av guaifenesin hos gravide. Studier på dyr er utilstrekkelige med hensyn på reproduksjonstoksisitet. Solvipect er ikke anbefalt under graviditet." For øvrig er lettere magebesvær som kvalme og oppkast oppgitt som kjente bivirkninger ved bruk av Solvipect.

I norsk legemiddelhåndbok står følgende om diverse hostemiksturer o.l. (3): "De fleste legemidler innen denne gruppe har liten eller ingen dokumentert terapeutisk effekt. Det finnes således intet grunnlag som kan rettferdiggjøre den utbredte bruk av kamfer, mentol, ammoniumklorid, sorbimakrogoler og guaifenesin."

I en tidligere RELIS utredning står følgende (4): "Generelt anbefales ikke gravide å bruke hostestillende medisin med mindre det er helt nødvendig. Hostemedisiner som kan kjøpes uten resept har dessverre liten eller ingen effekt. Hvis den gravide likevel ønsker å forsøke en reseptfri hostesaft mot slimhoste, regnes for eksempel både Solvipect og Bisolvon trygge å bruke under graviditet så lenge ikke anbefalt dosering overskrides. Solvipect inneholder alkohol, men i små mengder."

VURDERING
Det er viktig at helsepersonell er klar over at informasjonen om legemiddelbruk ved graviditet og amming i Felleskatalogen, og i tilsvarende produsentkilder, er basert på myndighetskrav og juridiske forhold. Bruk i stedet produsentnøytrale kilder da disse gir råd basert på medisinske vurderinger om risiko ved bruk under graviditet og amming.

Når det gjelder bruk av reseptfri hostemedisin som guaifesin har denne dessverre liten eller ingen dokumentert terapeutisk effekt. Så selv om guaifesin regnes for trygg å bruke under graviditet, kan man like gjerne avstå fra bruk dersom man likevel ikke vil ha noen nytte av den. I det aktuelle tilfellet opplyses det at den gravide kvinnen reagerte med oppkast, som er en kjent bivirkning ved bruk av guaifenesin. I så tilfelle er det riktig å råde henne til å avstå fra videre bruk av guaifenesin.

Trygg Mammamedisin er en offentlig tjeneste som tilbyr individuelle råd om medisiner til gravide og ammende. Gravide kunder på apotek kan gjerne få tips om denne tjenesten.

Referanser
  1. 1. Widnes SF, Bakkebø T. Ikke bruk Felleskatalogen for informasjon om legemidler ved graviditet eller amming! Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (Publisert: 15. september 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Solvipect. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 16. mars 2017).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Diverse hostemiksturer o.l. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 27. januar 2016).
  4. 4. RELIS database 2015; spm.nr. 5393, RELIS Sør-øst. (www.relis.no)