Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11609, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.04.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Halstabletter med lidokain til barn

Dato for henvendelse: 06.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11609, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Lege har sett at Felleskatalogen angir bruk av Triolif til barn fra tolv år, og spør om det finnes dokumentasjon på eller erfaring med bruk av Triolif til barn yngre enn dette.

SVAR: Ved omfattende litteratursøk har vi ikke funnet dokumentasjon på bruk av Triolif til barn under 12 år. Triolif inneholder tre ulike virkestoffer; lidokain, amylmetakresol og 2,4-diklorobenzylalkohol. De to sistnevnte stoffene finnes også i andre typer halstabletter, og halstabletter kun inneholdende amylmetakresol og 2,4-diklorobenzylalkohol er indisert fra 6 års alder (1).

I preparatomtalen for Triolif oppgis det at legemiddelet er kontraindisert til barn under 12 år, fordi det inneholder lidokain. Preparatomtalen nevner også at Triolif inneholder terpener, som finnes i hjelpestoffet levomentol og at terpener i høye doser har blitt forbundet med nevrologiske komplikasjoner som kramper hos barn (2).

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) foreslår paracetamol ved behov for smertestillende til barn med halsbetennelse (3).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet dokumentasjon på bruk av Triolif til barn under 12 år. Preparatomtalen for Triolif oppgir at medikamentet er kontraindisert til denne pasientgruppen. Det finnes andre typer halstabletter som også kan brukes av barn under tolv år. Alternativt kan Paracet gis ved behov for smertestillende.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Solvivo. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 15. september 2015).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Triolif. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 2. november 2016).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Når barnet har halsbetennelse (pasientinformasjon). http://www.legehandboka.no/ (Sist revidert: 1. juli 2014).