Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11656, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 04.05.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Øresus etter oppstart av etanercept

Dato for henvendelse: 04.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11656, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør om øresus kan være en mulig bivirkning ved bruk av etanercept (Benepali). En pasient startet nettopp med medisinen og har fått øresus.

SVAR: Vi finner ikke opplysninger om at øresus er en kjent bivirkning av etanercept (Benepali). Bivirkningen er ikke nevnt i preparatomtalen eller andre legemiddelmonografier (1-4). Ved søk i litteraturdatabaser på øresus/tinnitus og etanercept fremkommer ingen relevante resultater. For to andre TNF-alfa-hemmere; adalimumab og certolizumab, er tinnitus oppført som en mindre vanlig bivirkning. Utover dette er tinnitus og tilsvarende bivirkninger lite omtalt i litteraturen for denne legemiddelgruppen (5).

RELIS har tidligere sett på TNF-alfa-hemmere og hørselsbivirkninger og fant at selv om dette er svært lite omtalt i litteraturen, er det i WHOs bivirkningsdatabase registrert en rekke tilfeller av hørselsbivirkninger mistenkt utløst av TNF-alfa-hemmere (5). For etanercept finnes det blant annet i underkant av 500 meldinger der etanercept er mistenkt å ha gitt tinnitus. Årsakssammenhengen er ikke bekreftet i disse tilfellene (6).

KONKLUSJON
Øresus/tinnitus er ikke en kjent eller godt beskrevet bivirkning av etanercept. En rekke tilfeller av tinnitus som mistenkt bivirkning er imidlertid registrert for etanercept i WHOs bivirkningsdatabase.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Benepali. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 28. februar 2017).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2017 database. Etanercept. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (3. mai 2017).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Etanercept: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 3. mai 2017).
  4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Etanercept (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 3. mai 2017).
  5. 5. Bakkebø T. TNF-alfa-hemmere og hørselsbivirkninger. http://www.relis.no (Publisert: 16. januar 2016).
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 3. mai 2017).