Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11703, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.05.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bytte av p-pille etter flere års bruk

Dato for henvendelse: 22.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11703, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En allmennlege spør angående en kvinne i 20-årene som har brukt p-pille med etinyløstradiol og desogestrel (Marvelon) i 10 år. Fra en annen lege har kvinnen fått beskjed om at det er lurt å bytte p-pille hvis man har gått på samme p-pille i flere år. Hva kan være bakgrunnen for dette rådet?

SVAR: Vi er ikke kjent med rådet om at det er lurt å bytte p-pille dersom en har brukt samme p-pille i flere år. Vi har gått gjennom et utvalg av våre kilder som omtaler bruk av prevensjon og har ikke funnet dokumentasjon som støtter opp under et slikt råd (1-3). Det forutsettes da at kvinnen ikke har opplevd bivirkninger og ønsker å bytte av den grunn, samt at det ikke har tilkommet faktorer som øker blodpropprisikoen. Ved bruk av østrogenholdig prevensjon over lang tid, må det for øvrig tas hensyn til at økende alder er i seg selv en selvstendig risikofaktor for utvikling av blodpropp (4).

Når det gjelder blodpropprisiko, har p-piller med etinyløstradiol og desogestrel (Marvelon, Mercilon) en høyere risiko for dette enn førstevalget som er p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel (5). Risikoen for å utvikle blodpropp er størst det første behandlingsåret. Hos en ung kvinne uten risikofaktorer må den absolutte risikoøkningen sies å være lav uansett preparat. RELIS har tidligere omtalt bytte fra Marvelon, og fant da ikke kilder som angir at det systematisk bør gis råd om bytte fra p-pille med høyere risiko for blodpropp til p-piller med lavere risiko (4). Statens Legemiddelverk angir at det ikke nødvendigvis bør byttes hos kvinner med god erfaring med den p-pillen de bruker (6).

KONKLUSJON
RELIS er ikke kjent med rådet om at det er lurt å bytte p-pille dersom en har brukt samme p-pille i flere år. Dette gitt at kvinnen ikke har opplevd bivirkninger og ønsker å bytte av den grunn, samt at det ikke har tilkommet faktorer som øker blodpropprisikoen.

Referanser
  1. 1. Sex og samfunn. eMetodebok for seksuell helse. Prevensjonsmidler. http.//emetodebok.no (Lest : 19. mai 2017).
  2. 2. Martin KA, Barbieri RL. Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives. Version 35.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. august 2016).
  3. 3. WHO. Medical eligibility for contraceptive use. 5th edition, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf?ua=1
  4. 4. Nilsen T, Nordmo E. Bytte til p-piller med lavere risiko for blodpropp – bør det standardiseres? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 123(10): 26-7.
  5. 5. Statens legemiddelverk. P-piller og fare for blodpropp. https://legemiddelverket.no (Publisert: 22. juni 2016).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. https://legemiddelverket.no (Sist oppdatert: 29. november 2016).