Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11710, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.05.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Rivaroksaban, etanercept, metotreksat og tinnitus

Dato for henvendelse: 23.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11710, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege har en pasient som har fått tinnitus. Pasienten har nylig startet opp med rivaroksaban. Det er også nokså nylig startet behandling med etanercept, og det har vært en doseøkning av metotreksat. Kan tinnitusen skyldes medisiner? Samlet sett bruker pasienten etanercept, rivaroksaban, metotreksat, folsyre, ibuprofen, loratadin, prednisolon og valsartan+hydroklortiazid.

SVAR: Vi finner ingen informasjon om at tinnitus er assosiert med bruk av rivaroksaban.

RELIS utredet nylig øresus som mulig bivirkning av etanercept. Vi fant da ikke opplysninger om at dette er en kjent bivirkning av etanercept, men for to andre TNF-alfa-hemmere; adalimumab og certolizumab, er tinnitus angitt å være en mindre vanlig bivirkning. En rekke tilfeller av tinnitus som mistenkt bivirkning er imidlertid registrert for etanercept i WHOs bivirkningsdatabase (1).

To kilder angir at tinnitus er sett ved bruk av metotreksat (2-3). Ved bruk av lavdosert metotreksat oppsto tinnitus hos færre enn 1 % av pasientene (3). Hvorvidt dette kan være en doserelatert bivirkning er ikke kjent.

For øvrig er både NSAIDs som ibuprofen, ACE-hemmere som valsartan samt tiazider, legemiddelgrupper som kan utløse eller forverre tinnitus (4).

VURDERING
Rivaroksaban er foreløpig ikke assosiert med tinnitus, men data kan tyde på at både etanercept og metotreksat kan være assosiert med denne bivirkningen. Nylig oppstart og/eller doseøkning av disse legemidlene kan være en forklaring på pasientens tinnitus, uten at dette utelukker andre utløsende årsaker.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 11656, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Lexicomp in UpToDate. Methotrexate: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 23. mai 2017).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2017 database. Methotrexate. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (23. mai 2017).
  4. 4. Dinces EA. Etiology and diagnosis of tinnitus. Version 25.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. februar 2016).