Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12041, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.11.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Etorikoksib for menstruasjonssmerter

Dato for henvendelse: 06.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12041, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt fra apotek har spørsmål om resept på etorikoksib (Arcoxia) 90 mg 1 tablett daglig mot dysmenoré til 14 år gammel jente fra fastlegen. Farmasøyten finner ikke at dette er anbefalt bruk. Fastlegen har opplevd at dette fungerer godt ved menstruasjonssmerter. Aktuelle pasient har ikke forsøkt andre smertestillende preparater for dysmenoré tidligere.

SVAR: I den norske preparatomtalen til Arcoxia er ikke dysmenoré oppgitt som indikasjon for etorikoksib. Det er også oppgitt at barn og ungdom under 16 år er en kontraindikasjon for bruk av legemiddelet (1). I utenlandske kilder er det vanskelig å finne informasjon om etorikoksib siden det ble avregistrert i USA i 2007. Dette var fordi FDA fant at risikoen for kardiovaskulær bivirkninger, og annen risiko, ikke var signifikant forskjellig fra Vioxx (2). Statens legemiddelverk har en generell advarsel mot selektive COX-2-hemmere grunnet bivirkninger i form av økt risiko for trombotiske kardiovaskulære hendelser (3a). En god klinisk anbefaling bør være at forskrivning av koksiber og NSAID må veies mot risiko for alvorlige bivirkninger, særlig kardiovaskulære og gastrointestinale (3b).

Ibuprofen er en uselektiv COX-hemmer, har en mindre alvorlig bivirkningsprofil og er godkjent for bruk mot dysmenoré. I tillegg er det ikke begrensning med tanke på alder for dette preparatet (3b)

KONKLUSJON
Forskrivning av etorikoksib for menstruasjonssmerter hos en 14 år gammel pasient er utenfor indikasjonen for legemiddelet, og kontraindisert med tanke på alder. Andre NSAIDs med en bedre bivirkningsprofil, som ibuprofen, anbefales å forsøke først fremfor etorikoksib hos den aktuelle pasient.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Arcoxia. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 24. mai 2016).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2017 database. Etoricoxib. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Lest 3. november 2017).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. a. Etorikoksib, b. NSAID. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: a. 28. september 2017, b. 20. januar 2017).