Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12114, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.12.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Predisolon/cinkokain ved hemoroider hos et barn på 4 år

Dato for henvendelse: 08.12.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12114, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør vedrørende et barn på 4 år som har fått en resept på prednisolon/cinkokain (Scheriproct) rektalsalve + stikkpiller mot hemoroider, med en voksendosering. Farmasøyten lurer på om det er noen negative konsekvenser for et barn å bruke dette legemidlet mot hemoroider, da det ifølge preparatomtalen kommer fram at sikkerheten og effekten ikke er fastslått for denne pasientgruppen. Hva er anbefalingene til barn med hemoroider, og hva kan eventuelt være legens bakgrunn for å bruke glukokortikoider til denne pasientgruppen?

SVAR: Vi har ved litteratursøk ikke funnet anbefalinger om bruk av hemoroidemidler generelt, eller prednisolon/cinkokain spesifikt, hos barn.

RELIS har tidligere utredet spørsmål om bruk av prednisolon/cinkokain hos små barn, og konkludert med at stikkpiller om mulig bør unngås hos pasienter under 12 år på grunn av at cinkokain er relativt toksisk, og effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos barn (1).

Som omtalt i det tidligere RELIS-svaret er det i flere kilder ikke angitt noen nedre aldersgrense for bruk av prednisolon/cinkokain rektalsalve (1). Vi vurderer derfor at rektalsalven kan brukes til et barn på 4 år. I oppslagsverket BNF for children er følgende dosering angitt for prednisolon/cinkokain rektalsalve: Påføres to ganger daglig i 5-7 dager til symptomene er gått tilbake, og deretter én gang daglig i et par dager. Ved behov kan salven påføres 3-4 ganger daglig første behandlingsdag. På grunn av at cinkokain kan absorberes over rektalslimhinnen, bør man unngå å påføre store mengder salve (2).

KONKLUSJON
Prednisolon/cinkokain stikkpiller bør ikke brukes til barn under 12 år, men rektalsalven kan brukes i begrensede mengder uavhengig av alder.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 7967, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children (online). Cinchocaine with prednisolone. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 8. desember 2017).