Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1236, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.03.2000

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kromsyre til brenning av blodårer.

Dato for henvendelse: 06.03.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1236, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har i alle år benyttet kromsyre som et effektivt middel til å behandle neseblødninger.
Ser nå av brosjyre fra NMD at det kan være allergent med mer. Er kromsyre til brenning av blodårer i nesekaviteten fortsatt en akseptabel behandling? Henvendelse fra kommunelege.

SVAR: RELIS har tidligere besvart henvendelse om etsing av blodårer ved neseblødning (1, vedlagt). Det beskrives her hvordan man etter tamponering benytter en sølvnitratperle til etsing av det blødende stedet. I Legeforeningens prosedyreperm anbefales etsing med kromsyreperle og nøytralisering med 10% lapisoppløsning til behandling av gjentatte blødninger (2). I et notat i det svenske legetidsskriftet (3) nevnes etsing med kromsyre- eller sølvnitratperle som den mest vanlige metoden. Det påpekes at fordelen med sølvnitrat er at dette ikke er hygroskopisk, men holder seg i lang tid. I standard oppslagsverk beskrives ved siden av termokauterisering bruk av sølvnitrat til behandling av epistaxis (4,5). Kromsyre nevnes ikke i denne forbindelse, men i monografien nevnes at det tidligere ble brukt som etsende og adstringerende middel (6).
De ytterst små mengder med kromsyre/sølvnitrat som benyttes ved etsing av blodårer i nesekaviteten skal ikke ha noen toksisk effekt (3). Vi har heller ikke funnet opplysninger om allergi/hypersensitivitet ved denne type behandling.

Konklusjon:
Etter det vi erfarer er bruk av kromsyre til etsing av blodårer ved neseblødning fremdeles en akseptabel behandling, selv om det ikke lenger nevnes i standard oppslagsverk. Det ser imidlertid ut til at bruk av sølvnitrat er det som anbefales i denne forbindelse. En fordel med sølvnitrat er at dette ikke er hygroskopisk, men holder seg i lang tid. De ytterst små mengdene med kromsyre/sølvnitrat som brukes til behandling av neseblødning skal ikke ha toksiske effekter.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1999; sp. nr. 105, RELIS Nord-Norge.
  2. 2. http://195.204.96.13/tlf/
  3. 3. Nordbladh G. Finns lämpligt medel mot näsblödningar? Läkartidningen 1994; 91 (12): 1772.
  4. 4. Clinical reviews. Epistaxis. Micromedex database 1974-2000; vol. 103.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1998-99: 603.
  6. 6. Martindale. Chromium trioxide. Micromedex database 1974-2000; vol. 103.