Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12390, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.04.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Warfarin og innvirkning på sædkvalitet

Dato for henvendelse: 03.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12390, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En mann som bruker warfarin ønsker seg barn og lurer på om warfarin har innvirkning på sædkvalitet. Lege spør om det er gjort noen studier på dette.

SVAR: I tidligere RELIS-utredninger er det oppgitt at det ikke er funnet opplysninger om negative effekter forbundet med at mannen behandles med warfarin før og under et svangerskap (1). Vi finner heller ikke nyere studier som har undersøkt hvorvidt bruk av warfarin påvirker menns sædkvalitet.

I en tidligere RELIS-utredning forklares generelle prinsipper for legemiddelpåvirkning av sædproduksjonen, denne oversendes spørsmålsstiller (1).

Referanser