Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12510, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.05.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Anabole androgene steroider og hjerneinfarkt

Dato for henvendelse: 29.05.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12510, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient har kjøpt oksymetolon (Anadrol) 5 mg i.m. injeksjoner, via internett. Vedkommende har brukt to injeksjoner/uke i forbindelse med trening, for å bygge opp muskulaturen. Pasienten har ikke hatt hodepine eller ubehag under bruk, men fikk sitt første hjerneinfarkt etter bruk av oksymetolon i tre måneder. Siden har vedkommende fått flere infarkter i bakre kretsløp. Kan RELIS hjelpe med informasjon om bruk av Anadrol og infarkt i bakre kretsløp? Henvendelse fra overlege innen nevrologi.

SVAR: Henvendelsen diskutert med spørsmålsstiller over telefon. En kasuistikk (1) og et kapittel i en bok (2) ble sendt i etterkant av telefonsamtalen.

Generelle betraktninger angående bruk av anabole steroider for å bygge muskler:
- Lite er kjent vedrørende konkrete risiko av supraterapeutiske doser av anabole steroider som brukes ved muskelbygging. Dette fordi slik bruk ikke dokumenteres eller publiseres.
- I denne populasjonen bruker en del en kombinasjon av flere legemidler i tillegg til ett eller flere anabole steroid (f.eks. veksthormon, antiandrogene, rusmidler) og generell risikoatferd forekommer.
- Ofte brukes "falske legemidler" - dvs ikke produsert av farmasøytisk industri. Dette betyr at innholdet kan være svært forskjellig fra det som er oppgitt (høyere styrke, flere/andre virkestoff, kontamineringer).

Oksymetolon:
Av tilgjengelige kilder er det bare funnet at Anadrol produseres i tablett-form (3). Det er ikke funnet kommersielt tilgjengelige parenterale formuleringer av oksymetolon. Anadrol brukes som 50 mg tabletter mot forskjellige sjeldne anemi-tilstander (3), og kan føre til polycytemi (1). Det er mulig pasienten har brukt falskt legemiddel, dvs det er fremstilt illegalt av privatpersoner uten kontroll av innhold. Ingredienser og styrke vil da være ukjent. Anadrol ble godkjent som legemiddel før det var krav til blant annet farmakokinetiske studier, og farmakokinetikken hos mennesker er dermed i stor grad ukjent (4).

Referanser
  1. 1. Low MS, Vilcassim S et al. Anabolic androgenic steroids, an easily forgotten cause of polycythaemia and cerebral infarction. Intern Med J. 2016 Apr;46(4):497-9.
  2. 2. Vanberg P, Atar D. Androgenic anabolic steroid abuse and the cardiovascular system. Handb Exp Pharmacol. 2010;(195):411-57.
  3. 3. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Anadrol. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Sist oppdatert: 3. oktober 2012).
  4. 4. Pavlatos AM, Fultz O et al. Review of oxymetholone: a 17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid. Clin Ther. 2001; 23(6): 789-801; discussion 771.