Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12558, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.06.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Forskjell på Solaraze og Voltarol Forte gel

Dato for henvendelse: 12.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12558, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege i allmennpraksis ser at aktinisk keratose er indikasjon for Solaraze gel. Spørsmålet er hva som er forskjellen på Solaraze og Voltarol Forte gel, som begge inneholder diklofenak? Solaraze inneholder 30 mg/g (3 %) og Voltarol Forte 20 mg/g (2,32 %), men med en enorm prisforskjell. Er det en farmakologisk forklaring på dette? Henvendelse fra lege i allmennpraksis.

SVAR: Solaraze gel inneholder i tillegg til 3 % diklofenak også 2,5 % hyaluronsyre (1a, 2). Det er vist gjennom studier at 3 % diklofenak i 2,5% hyaluronsyre har effekt mot aktinisk keratose (3-5). Mekanismen til hyaluronsyre er ikke klarlagt, men data tyder på at hyaluronsyre øker mengden av diklofenak i epidermis (2). Voltarol Forte gel inneholder en lavere konsentrasjon av diklofenak og ingen hyaluronsyre (1b).

Kun studier som har undersøkt effekten av 3 % diklofenak og 2,5 % hyaluronsyre mot aktinisk keratose er funnet omtalt i litteraturen. Det er ikke funnet studier som har sammenlignet effekten av ulike formuleringer eller ulike styrker av diklofenak.

KONKLUSJON
Gel med 3 % diklofenak i kombinasjon med 2,5 % hyaluronsyre er i studier vist å ha effekt mot aktinisk keratose. Det er ikke kjent om formuleringer som inneholder 2,3 % diklofenak uten hyaluronsyre har effekt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Solaraze (Sist oppdatert: 31. januar 2018). b) Voltarol Forte (Sist oppdatert: 26. januar 2016). http://www.legemiddelsok.no/
  2. 2. Brown MB, Jones SA. Hyaluronic acid: a unique topical vehicle for the localized delivery of drugs to the skin. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005; 19(3): 308-18.
  3. 3. Ulrich C, Johannsen A et al. Results of a randomized, placebo-controlled safety and efficacy study of topical diclofenac 3% gel in organ transplant patients with multiple actinic keratoses. Eur J Dermatol 2010; 20(4): 482-8.
  4. 4. Segurado-Miravalles G, Jiménez-Gómez N et al. Assessment of the Effect of 3% Diclofenac Sodium on Photodamaged Skin by Means of Reflectance Confocal Microscopy. Acta Derm Venereol. 2018 Jun 1. doi: 10.2340/00015555-2984. [Epub ahead of print]
  5. 5. Schmitz L, Gupta G et al. Diclofenac Sodium 3% in Hyaluronic Acid 2.5% Gel Significantly Diminishes the Actinic Keratosis Area and Severity Index. Skin Pharmacol Physiol 2018; 31(4): 206-211.