Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12607, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.07.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Transdermalt opptak av magnesium

Dato for henvendelse: 09.07.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12607, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er magnesiumkremer et godt alternativ for pasienter med magnesiummangel som plages med bivirkninger fra gastrointestinalsystemet ved peroralt tilskudd av magnesium? Der er en del magnesiumkremer på markedet, men lite dokumentasjon på transdermalt opptak. Spørsmål fra sykehuslege.

SVAR: Vi kan ikke finne at magnesiummangel er godkjent indikasjon for magnesiumkrem (1). Magnesiumkremer er ikke registrerte som legemidler på det norske markedet (2), og foreligger som kun helsekostprodukter. Det er derfor svært begrenset med tilgjengelig vitenskapelig informasjon om slike produkter.

Transdermal absorpsjon av magnesium er lite studert. En metaanalyse fra 2017 konkluderer med at transdermal administrasjon av magnesium ikke er vitenskapelig bevist, og at det er uheldig at slik behandling kommer på bekostning av etablert behandling av peroral administrasjon. Studien tar ikke høyde for mulige gastrointestinale problemstillinger knyttet til opptak fra tarm (3). Teori tilsier at ionisert magnesium ikke vil diffundere over hudbarrieren, og krever aktiv transport for systemisk opptak. Et slikt systemisk opptak ved bruk av magnesiumkrem forventes å være for lavt til å være av klinisk relevans.

KONKLUSJON
Transdermalt opptak av magnesium ved bruk av magnesiumkrem forventes å være for lav til å være av klinisk relevans.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines. Magnesium. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 17. januar 2018).
  2. 2. Statens legemiddelverk. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 4. juli 2018).
  3. 3. Gröber U, Werner T et al. Myth or reality - transdermal magnesium? Nutrients 2017; 9(8). pii: E813.