Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12910, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.11.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Langtidsbruk av makrogol mot kronisk forstoppelse

Dato for henvendelse: 14.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12910, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør vedrørende en ung kvinne med vedvarende treg mage (funksjonelt) over flere år. Adekvat fiber- og væskeinntak. Lite effekt av laktulose og isphagulafrø (ViSiblin). Nylig forsøkt makrogol (Movicol) med veldig god effekt. Legen kjenner til det faktum at makrogol i utgangspunktet anbefales som korttidsbehandling som kan gjentas ved behov - men da det ikke er vanedannende for tarmen, er det andre negative konsekvenser ved langvarig bruk?

Pasienten bruker nå 2 poser daglig, men kan eventuelt etterhvert forsøke å trappe ned til 1 stk. Dersom dette er nok for videre god effekt - vil dere anbefale 1 pose morgen eller kveld, eller eventuelt halv dose morgen og kveld?

SVAR: Makrogol (polyetylenglykol) er et makromolekyl som virker ved volumekspansjon i tarmen. Stoffet absorberes ikke og gir ingen utskillelse av verken væske eller ioner. Det påvirker dermed ikke kroppens væske- eller elektrolyttbalanse, i motsetning til mange andre laksantia (1).

I Norsk elektronisk legehåndbok er det angitt at polyetylenglykol synes trygt å bruke i opptil 6 måneder hos ellers friske personer med kronisk forstoppelse (1). Vi har ved litteratursøk også funnet to studier (2, 3) der polyetylenglykol er brukt i opptil 12 måneder, men vi har ikke funnet studier som beskriver bruk ut over 12 måneder.

Den ene av 12-måneders studiene var ikke-blindet og polyetylenglykol ble brukt mot kronisk forstoppelse hos 311 voksne pasienter. Etter 12 måneder var 184 pasienter fortsatt i behandling, og polyetylenglykol ble regnet som sikkert og effektivt hos disse pasientene (2).

I den andre studien deltok 79 barn med kronisk forstoppelse, og disse ble randomisert til å få enten polyetylenglykol eller magnesium-melk i løpet av en 12-månedersperiode. Det ble ikke observert bivirkninger av polyetylenglykol, med unntak for at ett barn var allergisk for dette stoffet (3).

RELIS har tidligere referert til samme studier vedrørende langtidsbehandling med polyetylenglykol, og konkludert med at preparatet er trygt selv ved daglig bruk i opptil ett år. Virkningsmekanismen taler for at elektrolyttnivåene påvirkes lite, noe som understøttes av studier. Elektrolyttnivåene bør følges hos pasienter med symptomer på elektrolyttforstyrrelser eller med andre risikofaktorer, som for eksempel diabetes eller nyresykdom (4).

Spørsmålsstiller lurer på om det kan brukes 2 poser Movicol daglig, eller om en bør bruke kun totalt 1 pose daglig ved fortsatt behandling hos den aktuelle pasienten. Generell dosering er 1-3 doseposer daglig (5), og vi har ikke funnet angitt at normaldosering bør endres ved lenger tids bruk. Hvis den aktuelle pasienten skulle ha like god effekt av 1 pose daglig er jo dette likevel å foretrekke.

KONKLUSJON
Det foreligger støtte i litteraturen for at makrogol (polyetylenglykol) trygt kan brukes i opptil 12 måneder ved kronisk forstoppelse. Dosering bør vurderes ut fra effekt, innenfor doseringsanbefalinger.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Forstoppelse hos voksne. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 8. november 2018).
  2. 2. Di Palma JA, Cleveland MV, et al. An open-label study of chronic polyethylene glycol laxative use in chronic constipation. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25(6): 703-8.
  3. 3. Loening-Baucke V, Pashankar DS. A randomized, prospective, comparison study of polyethylene glycol 3350 without electrolytes and milk of magnesia for children with constipation and fecal incontinence. Pediatrics 2006; 118(2): 528-35.
  4. 4. RELIS database 2010; spm.nr. 3510, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 2. juni 2017).