Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13099, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.02.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Prevensjonsmiddel til kvinne med Lynch syndrom

Dato for henvendelse: 14.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13099, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennpraktiserende lege spør hva som er anbefalt prevensjonsmiddel til en kvinne med kjent Lynch syndrom.

SVAR: Lynch syndrom, tidligere kalt hereditær non-polypose colorectal cancer (HNPCC), er assosiert med flere kreftformer, herunder kolon-/rektalkanser, endometriekanser og ovarialkanser.

Langvarig bruk av kombinasjons p-piller er i store, epidemiologiske studier vist å kunne redusere risikoen for både endometrie- og ovarialkanser i normalpopulasjonen (1). UpToDate anbefaler derfor premenopausale kvinner med Lynch syndrom å bruke p-piller (oral contraceptive pills) som profylaktisk behandling (2).

Den risikoreduserende effekten av andre prevensjonsmidler enn p-piller på endometrie- og ovarialkanser, er ikke undersøkt i like stor grad. Dersom det er forhold som tilsier at kvinnen ikke kan bruke p-piller, bør trolig et annet prevensjonsmiddel som forhindrer eggløsning benyttes, ettersom man antar at det er fraværet av eggløsning som gir den beskyttende effekten mot ovarialkanser (3). Dette inkluderer kombinasjonspreparater som vaginalring og p-plaster, samt rene gestagenpreparater som p-stav, p-sprøyte og desogestrel minipiller (Cerazette) (4).

KONKLUSJON
Premenopausale kvinner med Lynch syndrom anbefales kombinasjons p-piller som prevensjon, da dette kan beskytte mot endometrie- og ovarialkanser. Den risikoreduserende effekten av andre hormonelle prevensjonsmidler er i mindre grad studert. Dersom en annen type prevensjonsmiddel velges, anbefaler vi å benytte preparater som forhindrer eggløsning, i tillegg til å motvirke proliferasjon av endometriet.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. (Lest 13. februar 2019)
  2. 2. Lu KH, Schmeler KM. Endometrial and ovarian cancer screening and prevention in women with Lynch syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer). Version 21.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. juli 2018).
  3. 3. Hunn J, Rodriguez GC. Ovarian cancer: etiology, risk factors, and epidemiology. Clinical Obstetrics and Gynecology 2012. 55 (1):3–23.
  4. 4. Sex og samfunn. Metodebok for seksuell helse. https://emetodebok.no/ (Lest 14. februar 2019).